+385 95 380 8554

Samo u autoškoli Kajzerica GRATIS liječnički pregled i 5% popusta za jednokratno plaćanje

CJENIK USLUGA A KATEGORIJA

A1 KATEGORIJA

A1
495,72
 • Sati predavanja: 30
 • Sati vožnje: 20
 • Cijena predavanja: 89,59 EUR
 • Cijena vožnje: 406,13 EUR

A1 KATEGORIJA

B,B+E,C,C+E,D,F,G,H
130,07
 • Sati predavanja: 0
 • Sati vožnje: 7
 • Cijena predavanja: 0 EUR
 • Cijena vožnje: 142,15 EUR

A1 KATEGORIJA

posjeduje AM
185,81
 • Sati predavanja: 0
 • Sati vožnje: 10
 • Cijena predavanja: 0 EUR
 • Cijena vožnje: 185,81 EUR

A1 KATEGORIJA

A1 bez poluge mjenjača
92,91
 • Sati predavanja: 0
 • Sati vožnje: 5
 • Cijena predavanja: 0 EUR
 • Cijena vožnje: 92,91 EUR

A1 KATEGORIJA

A1
495,72
 • Sati predavanja: 30
 • Sati vožnje: 20
 • Cijena predavanja: 89,59 EUR
 • Cijena vožnje: 406,13 EUR

A1 KATEGORIJA

B,B+E,C,C+E,D,F,G,H
130,07
 • Sati predavanja: 0
 • Sati vožnje: 7
 • Cijena predavanja: 0 EUR
 • Cijena vožnje: 142,15 EUR

A1 KATEGORIJA

posjeduje AM
185,81
 • Sati predavanja: 0
 • Sati vožnje: 10
 • Cijena predavanja: 0 EUR
 • Cijena vožnje: 185,81 EUR

A1 KATEGORIJA

A1 bez poluge mjenjača
92,91
 • Sati predavanja: 0
 • Sati vožnje: 5
 • Cijena predavanja: 0 EUR
 • Cijena vožnje: 92,91 EUR

A2 KATEGORIJA

A2
451,26
 • Sati predavanja: 30
 • Sati vožnje: 20
 • Cijena predavanja: 79,63 EUR
 • Cijena vožnje: 371,62 EUR

A2 KATEGORIJA

B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H
278,72
 • Sati predavanja: 0
 • Sati vožnje: 15
 • Cijena predavanja: 0 EUR
 • Cijena vožnje: 142,15 EUR

A2 KATEGORIJA

A1. AM
185,81
 • Sati predavanja: 0
 • Sati vožnje: 7
 • Cijena predavanja: 0 EUR
 • Cijena vožnje: 185,81 EUR

A2 KATEGORIJA

A1 bez poluge mjenjača
92,91
 • Sati predavanja: 0
 • Sati vožnje: 5
 • Cijena predavanja: 0 EUR
 • Cijena vožnje: 92,91 EUR

A KATEGORIJA

A
564,07
 • Sati predavanja: 30
 • Sati vožnje: 25
 • Cijena predavanja: 99,54 EUR
 • Cijena vožnje: 464,53 EUR

A2 KATEGORIJA

B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H
278,72
 • Sati predavanja: 0
 • Sati vožnje: 15
 • Cijena predavanja: 0 EUR
 • Cijena vožnje: 278,72 EUR

A2 KATEGORIJA

AM
185,81
 • Sati predavanja: 0
 • Sati vožnje: 7
 • Cijena predavanja: 0 EUR
 • Cijena vožnje: 185,81 EUR

A2 KATEGORIJA

A1
92,91
 • Sati predavanja: 0
 • Sati vožnje: 7
 • Cijena predavanja: 0 EUR
 • Cijena vožnje: 130,07 EUR

A KATEGORIJA

A2
92,91
 • Sati predavanja: 0
 • Sati vožnje: 5
 • Cijena predavanja: 0 EUR
 • Cijena vožnje: 92,91 EUR

A2 KATEGORIJA

A bez poluge mjenjača
92,91
 • Sati predavanja: 0
 • Sati vožnje: 5
 • Cijena predavanja: 0 EUR
 • Cijena vožnje: 92,91 EUR

A2 KATEGORIJA

A2
451,26
 • Sati predavanja: 30
 • Sati vožnje: 20
 • Cijena predavanja: 79,63 EUR
 • Cijena vožnje: 371,62 EUR

A2 KATEGORIJA

B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H
278,72
 • Sati predavanja: 0
 • Sati vožnje: 15
 • Cijena predavanja: 0 EUR
 • Cijena vožnje: 142,15 EUR

A2 KATEGORIJA

A1. AM
185,81
 • Sati predavanja: 0
 • Sati vožnje: 7
 • Cijena predavanja: 0 EUR
 • Cijena vožnje: 185,81 EUR

A2 KATEGORIJA

A1 bez poluge mjenjača
92,91
 • Sati predavanja: 0
 • Sati vožnje: 5
 • Cijena predavanja: 0 EUR
 • Cijena vožnje: 92,91 EUR

A KATEGORIJA

A
564,07
 • Sati predavanja: 30
 • Sati vožnje: 25
 • Cijena predavanja: 99,54 EUR
 • Cijena vožnje: 464,53 EUR

A2 KATEGORIJA

B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H
278,72
 • Sati predavanja: 0
 • Sati vožnje: 15
 • Cijena predavanja: 0 EUR
 • Cijena vožnje: 278,72 EUR

A2 KATEGORIJA

AM
185,81
 • Sati predavanja: 0
 • Sati vožnje: 7
 • Cijena predavanja: 0 EUR
 • Cijena vožnje: 185,81 EUR

A2 KATEGORIJA

A1
92,91
 • Sati predavanja: 0
 • Sati vožnje: 7
 • Cijena predavanja: 0 EUR
 • Cijena vožnje: 130,07 EUR

A KATEGORIJA

A2
92,91
 • Sati predavanja: 0
 • Sati vožnje: 5
 • Cijena predavanja: 0 EUR
 • Cijena vožnje: 92,91 EUR

A2 KATEGORIJA

A bez poluge mjenjača
92,91
 • Sati predavanja: 0
 • Sati vožnje: 5
 • Cijena predavanja: 0 EUR
 • Cijena vožnje: 92,91 EUR

CJENIK USLUGA B KATEGORIJA

B KATEGORIJA

B
940,50
 • Sati predavanja: 30
 • Sati vožnje: 35
 • Cijena predavanja: 150,00 EUR
 • Cijena vožnje: 840,00 EUR
Popular

B KATEGORIJA

A1, A2, A, F, G, AM
703,00
 • Sati predavanja: 4
 • Sati vožnje: 30
 • Cijena predavanja: 20,00 EUR
 • Cijena vožnje: 720,00 EUR
Popular

B KATEGORIJA

Automatski mjenjač
1140,00
 • Sati predavanja: 30
 • Sati vožnje: 35
 • Cijena predavanja: 150,00 EUR
 • Cijena vožnje: 1.050,00 EUR
Popular

B KATEGORIJA

B na automatski mjenjač
228,00
 • Sati predavanja: 0
 • Sati vožnje: 10
 • Cijena predavanja: 0 EUR
 • Cijena vožnje: 240,00 EUR

B KAT. / Ubrzana obuka

A1, A2, A, F, G, AM
1140,00
 • Sati predavanja: 30
 • Sati vožnje: 35
 • Cijena predavanja: 150,00 EUR
 • Cijena vožnje: 1.050,00 EUR

B KATEGORIJA

Osobe s invaliditetom
1306,25
 • Sati predavanja: 30
 • Sati vožnje: 35
 • Cijena predavanja: 150,00 EUR
 • Cijena vožnje: 1.225,00 EUR

Napomene

CJENIK USLUGA C KATEGORIJA

C KATEGORIJA

B, BE
507,66
 • Sati predavanja: 15
 • Sati vožnje: 15
 • Cijena predavanja: 29,86 EUR
 • Cijena vožnje: 477,80 EUR

C KATEGORIJA

C1, C1E
325,17
 • Sati predavanja: 5
 • Sati vožnje: 10
 • Cijena predavanja: 6,64 EUR
 • Cijena vožnje: 318,53 EUR

CJENIK USLUGA D KATEGORIJA

D KATEGORIJA

C, CE
955,60
 • Sati predavanja: 10
 • Sati vožnje: 20
 • Cijena predavanja: 26,54 EUR
 • Cijena vožnje: 929,06 EUR

D KATEGORIJA

D1, D1E
471,17
 • Sati predavanja: 5
 • Sati vožnje: 10
 • Cijena predavanja: 6,64 EUR
 • Cijena vožnje: 464,53 EUR

D KATEGORIJA

B
1227,69
 • Sati predavanja: 20
 • Sati vožnje: 25
 • Cijena predavanja: 66,36 EUR
 • Cijena vožnje: 1.161,32 EUR