+385 95 380 8554

Privlači vas cesta ili putovanje? NE ČEKAJTE, odaberite već danas jednu od kategorija !

KAKO POSTATI BIKER?

Vozila na dva kotača podijeljena su u tri kategorije A1, A2 i A

Motorna vozila na tri kotača čija je snaga veća od 15kw. Minimalna starosna dob za kategoriju A je 24 godine, odnosno 20 godina ukoliko vozač ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom A2 kategorije najmanje dvije godine. Minimalna starosna dob za vozilo na tri kotača A kategorije je 21 godinu.

KATEGORIJA A1

U osposobljavanje kandidata možete se uključiti ako ispunjavate sljedeće uvjete:

Motorna vozila na tri kotača čija snaga nije veća od 15 kW. Motocikli sa ili bez bočne prikolice,
radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora od najviše 11 kW i odnosom snage i mase
koji ne prelazi 0,1 kW/kg.

Predviđen fond sati koje kandidat za vozača A1 kategorije treba realizirati je 30 nastavnih sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, 9 nastavnih sati iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i 20 nastavnih sati iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom (motociklom).

Ako kandidat za vozača ima položen vozački ispit za AM kategoriju vozila, tada je predviđeni fond osposobljavanja iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, 10 nastavnih sati.
Ako kandidat za vozača ima položen vozački ispit za B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G i H kategoriju vozila, tada je predviđeni fond osposobljavanja iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, 15 nastavnih sati.

Nastava u pravilu traje 20 sati, ali može trajati i duže, sve dok instruktor vožnje ne ocjeni da ste svladali nastavni program tog nastavnog predmeta.

VIŠE INFORMACIJA ZATVORI

KATEGORIJA A2

U osposobljavanje kandidata možete se uključiti ako ispunjavate sljedeće uvjete:

Motocikli sa ili bez bočne prikolice čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više

Predviđen fond sati koje kandidat za vozača A2 kategorije vozila treba realizirati je 30 nastavnih sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, 9 nastavnih sati iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i 20 nastavnih sati iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom (motociklom).

Ako kandidat za vozača ima položen vozački ispit za AM kategoriju vozila, tada je predviđeni fond osposobljavanja iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, 10 nastavnih sati.
Ako kandidat za vozača ima položen vozački ispit za B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G i H kategoriju vozila, tada je predviđeni fond osposobljavanja iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, 15 nastavnih sati.

Nastava u pravilu traje 20 sati, ali može trajati i duže, sve dok instruktor vožnje ne ocjeni da ste svladali nastavni program tog nastavnog predmeta.

VIŠE INFORMACIJA ZATVORI

KATEGORIJA A

U osposobljavanje kandidata možete se uključiti ako ispunjavate sljedeće uvjete:

Motorna vozila na tri kotača čija je snaga veća od 15kw. Minimalna starosna dob za kategoriju A je 24 godine, odnosno 20 godina ukoliko vozač ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilom A2 kategorije najmanje dvije godine. Minimalna starosna dob za vozilo na tri kotača A kategorije je 21 godinu.

Predviđen fond sati koje kandidat za vozača A kategorije vozila treba realizirati je 30 nastavnih sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, 9 nastavnih sati iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i 25 nastavnih sati iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom (motociklom).

Ako kandidat za vozača ima položen vozački ispit za AM, A1, A2 kategoriju vozila, tada je predviđeni fond osposobljavanja iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, 10 nastavnih sati.

Ako kandidat za vozača ima položen vozački ispit za B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G i H kategoriju vozila, tada je predviđeni fond osposobljavanja iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom, 15 nastavnih sati.

Nastava u pravilu traje 25 sati, ali može trajati i duže, sve dok instruktor vožnje ne ocjeni da ste svladali nastavni program tog nastavnog predmeta.

VIŠE INFORMACIJA ZATVORI

POZDRAV BUDUĆI VOZAČI B KATEGORIJE

Šta je život bez dozvole? Olakšajte si život i postanite konkurentni na privatnom i profesionalnom planu

Predviđen fond sati koje kandidat za vozača B kategorije vozila treba realizirati je 30 nastavnih sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, 9 nastavnih sati iz pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i 35 nastavnih sati iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom.

KATEGORIJA B

U osposobljavanje kandidata možete se uključiti ako ispunjavate sljedeće uvjete:

Predviđen fond sati koje kandidat za vozača B kategorije vozila treba realizirati je 30 nastavnih sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila, 9 nastavnih sati iz Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i 35 nastavnih sati iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom.

Ako kandidat za vozača ima položen vozački ispit za AM, A1, A2, A, F i G kategorije vozila, tada je predviđeni fond osposobljavanja iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, 4 nastavna sata, a iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom Upravljanje vozilom, 30 nastavnih sati. Pohađanje nastave je obavezno.
Minimalan broj nastavnih sati za Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom

Pregled minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozača vozila iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom nalaze se u prilogu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače („Narodne novine“ broj: 124/12.,129/12., 146/12., 151/13. i 160/13.) vidi odjeljak Propisi i upute.

Za lakše savladavanje programa, samostalno učenje i pripremanje za ispit pribavite Priručnik.

Po položenom teorijskom ispitu autoškola kandidatu određuje instruktora vožnje za nastavu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Nastava iz navedenog nastavnog predmeta u fondu od 35 sati je obvezna. Prvih 5 sati praktične nastave izvodi se individualno u trajanju od 45 minuta, najviše 2 sata dnevno, osim provedbe nastave na autocesti ili na cesti izvan naselja, koja može trajati prema programu osposobljavanja kandidata za vozače. Za vrijeme nastave u vozilu osim kandidata koji se osposobljava i instruktora vožnje mogu biti do najviše tri kandidata.

Za vrijeme trajanja osposobljavanja iz ovog nastavnog predmeta kod sebe morate imati Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača B kategorije vozila i knjižicu kandidata za vozača u koju instruktor vožnje treba uredno upisivati sve podatke o pojedinoj nastavnoj jedinici i potpisivati ih.

Nastava u pravilu traje 35 nastavnih sati, ali može trajati i duže, sve dok instruktor vožnje ne ocjeni da ste svladali nastavni program tog nastavnog predmeta.
Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći

Osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći provodi Hrvatski crveni križ. Nastava iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći započinje nakon započete nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.Kandidat za vozača koji već posjeduje vozačku dozvolu bilo koje kategorije ili vrste vozila nije dužan polagati ispit iz nastavnog predmeta Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.Također ispit iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenima u prometnoj nesreći nisu dužni polagati kandidati za vozača koji su stekli zvanja: doktora medicine, medicinske sestre/medicinskog tehničara i primalje.

Također, Važno je naglasiti da se svakom kandidatu pristupa individualno na način koji mu najviše odgovara. Neki laške i brže shvaćaju te prije nauče voziti, dok nekima treba više vremena, ovisi o psihofizičkim osobinama svakoga pojedinca i, dakako, o njegovoj motiviranosti, upornosti i uloženom trudu. Upravo je u tom trenutku ključna uloga instruktora, gdje svoje obučavanje mora prilagoditi mogućnostima svakog polaznika posebno.

VIŠE INFORMACIJA ZATVORI

KATEGORIJA BE

U osposobljavanje kandidata možete se uključiti ako ispunjavate sljedeće uvjete:

Predviđen fond sati koje kandidat za vozača BE kategorije vozila treba realizirati je 5 nastavnih sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila i 10 nastavnih sati iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom.

KOD96 - vuča do NDM 4250 kg

Razlika u obuci između BE kategorije i B 96 KOD-a je u tome što za BE kategoriju pohađate predavanja u trajanju od 5 sati i polažete ispit iz PPSP-a, te imate određen minimalni propisani broj  od 10 sati vožnje dok za B 96-kod nemate polaganje testova i nije porpisan broj sati vožnje.

 

Sa B kategorijom može se vući priključno vozilo čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg.

Vlasnici vozačkih dozvola B kategorije mogu vući vozilo koje je teže od 750 kg, pod uvjetom da najveća dopuštena masa ove kombinacije vozila nije veća od 4 250 kg.

U slučaju da je najveća dopuštena masa takve kombinacije veća od 3500 kg, takvom kombinacijom vozač može upravljati samo nakon što je položio vozački ispit za tu kombinaciju vozila iz nastavnog predmeta Upravljanje vozila tzv. kod 96!

Iako za ovaj ispit nije propisan minimalni broj sati iz predmeta Upravljanje vozilom, ispit vožnje je isti kao i za BE kategoriju, te se potreban broj sati određuje u dogovoru s instruktorom vožnje, odnosno prema Vašim sposobnostima upravljanja ove kombinacije skupa vozila.

Dakle, razlika u obuci između BE kategorije i B 96 kod-a je u tome što za BE kategoriju pohađate predavanja u trajanju od 5 sati i polažete ispit iz PPSP-a, te imate određen minimalni propisani broj  od 10 sati vožnje dok za B 96 -kod nemate polaganje testova i nije porpisan broj sati vožnje.

Kod B 96 najveća dopuštena masa skupa vozila ne smije premašiti 4250 kg, dok za BE kategoriju možete upravljati skupom vozila u zbroju do 7000 kg (3500 kg vučno vozilo + 3500 kg priključno vozilo)

PRIMJER: osobno vozilo teži 2100 kg NDM + priključno vozilo 2100 kg NDM = 4200 kg

Za ovaj skup vozila je dovoljno položiti B 96, a za ostale koji u zbroju prelaze 4250 kg, potrebna je BE kategorija

VIŠE INFORMACIJA ZATVORI

POZDRAV BUDUĆI VOZAČI C KATEGORIJE

Postanite i vi dio obitelji profesionalnih vozača kamiona i teretnih vozila

Predviđen fond sati koje kandidat za vozača C kategorije vozila treba realizirati je 15 nastavnih sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila i 15 nastavnih sati iz nastavnog premeta Upravljanje vozilom ako posjeduje vozačku dozvolu B ili BE kategorije.

KATEGORIJA C

U osposobljavanje kandidata možete se uključiti ako ispunjavate sljedeće uvjete:

Predviđen fond sati koje kandidat za vozača C kategorije vozila treba realizirati je 15 nastavnih sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila i 15 nastavnih sati iz nastavnog premeta Upravljanje vozilom ako posjeduje vozačku dozvolu B ili BE kategorije.

Predviđen fond sati koje kandidat za vozača C kategorije vozila treba realizirati je 15 nastavnih sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila i 15 nastavnih sati iz nastavnog premeta Upravljanje vozilom ako posjeduje vozačku dozvolu B ili BE kategorije. Kandidat za vozača koji posjeduje C1 ili C1E kategoriju vozila dužan je realizirati 5 nastavnih sati iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i 10 nastavnih sati iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Pregled minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozača vozila iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom nalaze se u prilogu Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače („Narodne novine“ broj: 124/12.,129/12., 146/12., 151/13. i 160/13.) vidi odjeljak Propisi i upute.

Za lakše svladavanje programa, samostalno učenje i pripremanje za ispit pribavite Priručnik.

Po položenom teorijskom ispitu autoškola kandidatu određuje instruktora vožnje za nastavu iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom. Nastava iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom izvodi se individualno, najdulje 2 nastavna sata dnevno, osim provedbe nastave na autocesti ili noću. Osposobljavanje iz navedenog nastavnog predmeta izvodi se na prometnom vježbalištu i na javnoj cesti. Za vrijeme osposobljavanja iz ovog nastavnog predmeta morate imati kod sebe Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača C kategorije vozila i knjižicu kandidata za vozača u koju instruktor vožnje treba uredno upisivati sve podatke o pojedinoj nastavnoj jedinici i potpisivati ih.

Nastava u pravilu traje 15 nastavnih sati, a može trajati i duže, sve dok instruktor vožnje ne ocjeni da ste svladali nastavni program tog nastavnog predmeta.

Kandidat za vozača koji već posjeduje vozačku dozvolu bilo koje kategorije ili vrste vozila nije dužan polagati ispit iz nastavnog predmeta Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

VIŠE INFORMACIJA ZATVORI

POZDRAV BUDUĆI PROFESIONALNI VOZAČI

Mi ovu kategoriju još nazivamo i kraljevskom kategorijom. Voziti autobus nosi posebnu odgovornost, ali i užitak.

Predviđen fond sati koje kandidat za vozača D kategorije vozila treba realizirati ako posjeduje vozačku dozvolu B kategorije vozila je 20 nastavnih sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila i 25 nastavnih sati iz Upravljanja vozilom.

KATEGORIJA D

U osposobljavanje kandidata možete se uključiti ako ispunjavate sljedeće uvjete:

Predviđen fond sati koje kandidat za vozača D kategorije vozila treba realizirati ako posjeduje vozačku dozvolu B kategorije vozila je 20 nastavnih sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila i 25 nastavnih sati iz Upravljanja vozilom.

Ako posjedujete vozačku dozvolu C, CE kategorije vozila dužni ste realizirati 10 nastavnih sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila i 20 nastavnih sati iz Upravljanja vozilom, odnosno ako posjedujete vozačku dozvolu D1, D1E kategorije vozila dužni ste realizirati 5 nastavnih sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila i 10 nastavnih sati iz Upravljanja vozilom.

Vozač autobusa prevozi putnike na određenim destinacijama i u skladu s voznim redom. U prigradskom i gradskom prijevozu vozač naplaćuje vozne karte, te putnicima daje informacije o prometnim vezama i presjedanjima. Vozač autobusa zaustavlja autobus na autobusnim stanicama, te vodi brigu o tome da se svi putnici sigurno iskrcaju i ukrcaju.

Prilikom vožnje na većim udaljenostima ima malo postaja, te vožnja od jednog do drugog stajališta traje dugo. Zakon precizno određuje koliko sati vozač smije voziti, vozači koji voze na većim udaljenostima imaju i suvozače s kojima se izmjenjuju. Vozači odgovaraju za prtljagu putnika, te pomažu starijim ili invalidnim putnicima.

Neka autobusna poduzeća nude jednodnevne ili višednevne izlete, odnosno odmore u zemlji i inozemstvu. U ruralnim područjima, u suradnji sa školama, brinu za prijevoz djece od kuće do škole i natrag.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Vozač autobusa mora biti spretan u vožnji i pri upravljanju autobusom u gustom prometu i otežanim vremenskim uvjetima. U svakom trenutku mora biti pribran, te u svim situacijama ostati miran i strpljiv. Mora biti emocionalno stabilan, otporan na stres, te pouzdan, znati dobro rasporediti vrijeme i biti sposoban raditi samostalno. Važno je da voli putovanja, te da ga ne smeta rad u smjenama i kraća ili duža izbivanja od kuće.

VIŠE INFORMACIJA ZATVORI

kod 95

Pokušati ćemo vam odgovoriti na nekoliko pitanja kako bismo vam što bliže objasnili osnovne pojmove vezane uz KOD95

Predviđen fond sati koje kandidat za vozača D kategorije vozila treba realizirati ako posjeduje vozačku dozvolu B kategorije vozila je 20 nastavnih sati iz Prometnih propisa i sigurnosnih pravila i 25 nastavnih sati iz Upravljanja vozilom.

što je to kod95?

Da. Svi vozači kategorija C i/ili D država članica EU moraju imati upisan KOD 95.

Da. KOD 95 se upisuje u novu (plastičnu ) vozačku dozvolu sa zadnje strane pored kategorije.

Da. KOD 95 se upisuje u novu (plastičnu ) vozačku dozvolu sa zadnje strane pored kategorije.

Ukoliko imate vozačku dozvolu kategorije C prije 10. rujna 2009. i/ili kategoriju D prije10. rujna 2008. vrijede vam početne kvalfikacije. Potrebna je samo
potvrda o periodičkoj izobrazbi.

Ne. Potrebno je proći periodičku izobrazbu vozača. Ukoliko nemate srednju školu za vozača potrebno je obaviti prekvalifikaciju za vozača (stjecanje početne kvalifikacije).

Da, ako imate prebivalište u RH ili zaposlenje u tvrtki sa poslovnom nastanom u RH

KOD 95 vrijedi za kategorije prijevoza tereta i/ili putnika te sve njihove vezane kategorije.

Ukoliko Vam vrijedi tada ne morate obavljati liječnički pregled. (Do 6 mjeseci starosti)

uredbe i direktive

Uredba (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenih socijalnih zakonskih propisa u vezi s cestovnim prometom koja uređuje posebice dopuštena vremena rada i razdoblja odmora.

Uredba (EEZ) br. 3821/85 Vijeća o uređajima za bilježenje, odnosno tahografima, u cestovnom prometu koja posebice uređuje obvezu na ugradnju i korištenje tahografa.


Propisi koji se sukladno Uredbi (EZ) br. 561/2006 i Uredbi (EEZ) br. 3821/85 primjenjuju na mobilne radnike (i vozače) odnose se načelno na sav prijevoz s vozilima koja služe prijevozu tereta, a kojima se upravlja na javnim cestama i čija je dopuštena najveća masa uključujući priključna vozila (prikolice) ili polupriključna vozila (poluprikolice) veća od 3,5 t.

Osim toga, propisi se odnose i na prijevoznike i vozače vozila koja služe prijevozu osoba i koja su po svojoj konstrukciji i opremi prikladna te namijenjena prijevozu više od 9 osoba uključujući vozača. Pritom nije bitno je li
vozilo natovareno ili nije, odnosno nalaze li se u njemu putnici ili ne

ADR opasne tvari

Današnji uvjeti na tržištu prijevoza u sve većoj mjeri zahtjevaju da se pojedine robe prevoze prema ADR-u (prijevoz opasnih tvari).

PROGRAM SE PROVODI ZA SLJEDEĆE KATEGORIJE:

opasne tvari

Opasnim tvarima smatraju se tvari koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, izazvati zagađivanje okoliša ili nanijeti materijalnu štetu, koje imaju opasna svojstva za ljudsko zdravlje i okoliš, koja su kao takve definirane zakonima, drugim propisima, te međunarodnim ugovorima, koje na temelju njihove prirode ili svojstava i stanja, a u vezi s prijevozom mogu biti opasne za javnu sigurnost ili red ili koje imaju dokazana toksične, nagrizajuće, nadražujuće, zapaljive, eksplozivne ili radioaktivne učinke, odnosno, opasnim tvarima smatraju se i sirovine od kojih se proizvode opasne robe i otpadi ako imaju svojstva opasnih tvari.

Zakon o prijevozu opasnih tvari ( NN 79/07 ) propisuje da:
Vozač smije prevoziti opasne tvari ako je navršio 21 godinu života i ima najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima vozača teretnog vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3500 kg, te mora posjedovati valjanu ispravu o stručnoj osposobljenosti za prijevoz opasnih tvari.

Svi kandidati nakon završetka tečaja dobiju prigodnu brošuru s osnovnim uputama.

Sustav, plan i program osposobljavanja izrađeni su u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari (N.N., br. 79/07.) i Pravilnikom o stručnom osposobljavanju vozača vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (N.N., br. 96/09.) i europskom konvencijom ADR.